Thời gian làm việc
8:30 - 17:30
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
[email protected]

14.5$/m2
Tòa Nhà Toàn Ký Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 150, 300, 450, 600, 750, 900 m2
 • Chưa xác định
9.9$/m2
Tòa Nhà Thái Bình Building

Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 50, 100, 150 m2
 • Chưa xác định
9,8$/m2
Tòa Nhà Tất Minh Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 • 30, 40, 80, 210 m2
 • Chưa xác định
14.5$/m2
Tòa Nhà SV Technologies Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 • 50, 80, 120 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Eco Smart Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 • 40, 60, 80, 120 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà Sky Light Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 40, 88, 95, 190, 500 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà Sabay Tower 3

Phạm Văn Hai Phường 5, Phường 5, Quận Tân Bình

 • 20, 45, 70, 85, 170, 200 m2
 • Chưa xác định
8$/m2
Tòa Nhà PHL Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 23, 36, 50. 108 m2
 • Chưa xác định
7.8$/m2
Tòa Nhà Perfetto Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 • 55, 100, 155 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà PBS Building

D52, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 60, 90 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Ngọc Việt Building

Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 20, 50, 70, 400 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà Nam Hải Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 45, 90, 135 m2
 • Chưa xác định
Liên Hệ
Tòa Nhà Mitalab Tower

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 • 150, 300, 700 m2
 • Chưa xác định
8.7$/m2
Tòa Nhà Hoài Đức Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 46, 92, 138 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Habimex Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 • 50, 80, 140 m2
 • Chưa xác định
13.6$/m2
Tòa Nhà GMG Building

Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

 • 70, 165, 245, >490 m2
 • Chưa xác định
15$/m2
Tòa Nhà FE TOWER

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 150, 270, 450, 680, 986, 1270 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà Đoàn Hải Plaza

Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình

 • 50, 400 m2
 • Chưa xác định
7.5$/m2
Tòa Nhà Cộng Hòa Plaza

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 70, 95, 140 m2
 • Chưa xác định
17$/m2
Tòa Nhà Cộng Hòa Garden Tower

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 300, 500, 1100 m2
 • Chưa xác định
8$/m2
Tòa Nhà Blue Berry Building

D52, Phường 12, Quận Tân Bình

 • 40, 60, 120 m2
 • Chưa xác định
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ