Thời gian làm việc
8:30 - 17:30
Hotline
0932.020.099
Email tư vấn
[email protected]

11$/m2
Tòa Nhà PN-TECHCONS Building

Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 • 45, 90, 200 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà OCW Building

Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 • 50, 150, 200 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà M-STar Building

Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 • 70, 90, 100, 190, 210 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Minh Khang Building

Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 65, 80, 100, 120 m2
 • Chưa xác định
10,8$/m2
Toà Nhà Melody Building

Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận

 • 25, 50, 75 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà Maseco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 75, 115, 235 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà Long Hải Security

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 80, 110, 200 m2
 • Chưa xác định
11$/m2
Tòa Nhà LogiGear Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 • 50, 75, 100 m2
 • Chưa xác định
6,4$/m2
Tòa Nhà HVH Building

Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 • 82, 165, 320 m2
 • Chưa xác định
7$/m2
Tòa Nhà Hoa Lan Building

Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 70, 100 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà Hà Phan Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 • 150, 300 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 • 40, 60, 100 m2
 • Chưa xác định
14$/m2
Tòa Nhà GIC 13 Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận

 • 40, 103, 116 m2
 • Chưa xác định
13$/m2
Tòa Nhà Chubb Tower 1

Phan Đinh Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận

 • 48, 55, 103, 215 m2
 • Chưa xác định
16$/m2
Tòa Nhà Cali Tower

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 • 87, 135, 235, 470, 940 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà Botanic Tower

Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận

 • 131, 212, 326 m2
 • Chưa xác định
10$/m2
Tòa Nhà Arch Water Building

Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận

 • 30, 50, 65, 80, 100, 150 m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Alen Building

Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 • 50, 100, 150, 200 m2
 • Chưa xác định
5.7$/m2
Tòa Nhà 169 TQĐ Building

Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận

 • 25m2
 • Chưa xác định
12$/m2
Tòa Nhà Winhome Buiding

Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

 • 25, 40, 65, 100, 160, 260 m2
 • Chưa xác định
15$/m2
Tòa Nhà Việt Office Building

Trương Quyền, Phường 6, Quận 3

 • 40, 50, 70, 95 m2
 • Chưa xác định
0932.020.099 Đăng ký gọi lại Liên hệ